Enhold s.r.o. / 0950 433 116 / [email protected]

Najsilnejsia klbova vyziva
0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Poškodený meniskus príznaky - 6 dôležitých informácií

Poškodený meniskus príznaky - 6 dôležitých informácií

Dátum: 24 decembra, 2023

Poškodený meniskus príznaky - 6 dôležitých informácií. Meniskus predstavuje jednu z kľúčových štruktúr v kolennom kĺbe, ktorá zohráva nezastupiteľnú úlohu v jeho funkčnosti a zdraví. Ide o malú, pomerne tuhú, no zároveň pružnú chrupavku v tvare písmena "C", umiestnenú medzi stehennou a holennou kosťou. Menisky (pretože ich máme dva v každom kolene) fungujú ako tlmiče nárazov, rozdeľujúce váhu tela rovnomerne na kĺb a zabezpečujúce jeho plynulý pohyb.

Poškodenie menisku je pomerne častým úrazom, ktorý môže postihnúť tak športovcov, ako aj jedincov bez športovej záťaže. K poškodeniu dochádza najčastejšie pri náhlom otočení kolena za súčasného zaťaženia, napríklad pri futbale, lyžovaní alebo pri pádoch. Degeneratívne zmeny v dôsledku starnutia tiež zvyšujú riziko poškodenia menisku, keďže chrupavka so starnutím stráca na svojej pružnosti a odolnosti.

Tento článok sa zameriava na poskytnutie podrobných informácií o príznakoch poškodeného menisku, možnostiach jeho diagnostiky a liečby, ako aj na preventívne opatrenia, ktoré môžu pomôcť tomuto poškodeniu predchádzať.

TIP - Najsilnejšia kĺbová výživa

Anatómia a funkcia menisku

Meniskus je zásadnou súčasťou kolenného kĺbu. Každé koleno má dva menisky – mediálny (vnútorný) a laterálny (vonkajší). Tieto menisky sú vyrobené z odolnej a pružnej chrupavky a sú umiestnené medzi stehennou kosťou (femur) a holennou kosťou (tibia).

Anatómia menisku:

 • Tvar a umiestnenie: Menisky majú tvar polmesiaca a sú umiestnené na vrchných plochách holenných kostí. Mediálny meniskus je umiestnený na vnútornej strane kolena a je väčšinou viac pripevnený k okolitým štruktúram, čo ho robí náchylnejším na poškodenie. Laterálny meniskus sa nachádza na vonkajšej strane a je o niečo mobilnejší.
 • Štruktúra: Menisky sú zložené z kolagénových vlákien a vodou naplnených buniek, čo im umožňuje pôsobiť ako tlmiče nárazov a rozdeľovať tlak rovnomerne po kolennom kĺbe.

Funkcia menisku:

 • Tlmenie nárazov a rozloženie zaťaženia: Menisky slúžia ako tlmiče, ktoré absorbujú nárazy a rozkladajú tlak spôsobený hmotnosťou tela po celom kĺbe. Týmto znižujú opotrebenie kĺbu a chránia ho pred poškodením.
 • Stabilita kĺbu: Okrem rozkladania zaťaženia tiež menisky zvyšujú stabilitu kolenného kĺbu tým, že zabraňujú nadmernému posunu medzi stehennou a holennou kosťou.
 • Plynulosť pohybu: Pomáhajú tiež zabezpečiť hladký a plynulý pohyb kolena pri ohýbaní a natáčaní.

Záverom, menisky sú nevyhnutné pre správne fungovanie kolenného kĺbu. Ich integrita a zdravie sú dôležité pre udržanie mobility, stability a celkového zdravia kolena. Poškodenie menisku môže viesť k bolesti, obmedzeniu pohybu a dlhodobejším problémom s kolenným kĺbom. Preto je dôležité venovať pozornosť ich ochrane a včasnej liečbe prípadného poškodenia.

Menisky majú tvar polmesiaca a sú umiestnené na vrchných plochách holenných kostí.
Menisky majú tvar polmesiaca a sú umiestnené na vrchných plochách holenných kostí.

Príčiny poškodenia menisku

Poškodenie menisku je bežným javom, ktorý môže vzniknúť z rôznych dôvodov. Základné príčiny možno rozdeliť do dvoch hlavných kategórií: športové úrazy a degeneratívne zmeny. Tieto príčiny môžu spôsobiť akútne alebo chronické poškodenie menisku.

Športové úrazy:

 • Poškodenie menisku často nastáva pri športoch, kde je potrebné rýchle obrátenie alebo zmena smeru, skoky alebo kontakty s inými hráčmi. Tieto situácie zahŕňajú športy ako futbal, basketbal, lyžovanie alebo tenis.
 • Akútne poškodenie obvykle nastáva pri náhlom pohybe, kedy koleno zostane fixované, zatiaľ čo telo sa otáča. Tento druh pohybu môže spôsobiť trhliny v menisku.

Degeneratívne zmeny:

 • S vekom dochádza k prirodzenému opotrebeniu menisku, čo môže viesť k jeho postupnému oslabeniu a náchylnosti na poškodenie. Tieto degeneratívne zmeny sú častejšie u starších dospelých.
 • Chronické poškodenie menisku je často výsledkom opakovaného zaťaženia a opotrebenia kĺbu, a nie náhleho úrazu.

Rozdiel medzi akútnym a chronickým poškodením menisku:

 • Akútne poškodenie: Vzniká náhle, často ako výsledok športového úrazu. Príznaky sú obvykle okamžité a zahŕňajú ostrú bolesť, opuch a obmedzenie pohybu.
 • Chronické poškodenie: Vzniká postupne, často v dôsledku degeneratívnych zmen v kĺbe spojených so starnutím alebo dlhodobým zaťažením. Príznaky sú menej intenzívne, ale dlhodobé, a zahŕňajú tuhosť, opuch a občasné pocit blokády alebo nestability v kolene.

Rozpoznanie a správna liečba poškodenia menisku, či už akútneho alebo chronického, je kľúčové pre udržanie funkčnosti a zdravia kolenného kĺbu. Preventívne opatrenia, ako sú vhodné rozohrievacie cvičenia pred športom a posilňovanie svalstva okolo kolena, môžu výrazne znižovať riziko poškodenia menisku.

TIP - Bolesti kĺbov

Poškodený meniskus príznaky

Poškodenie menisku môže spôsobiť rad symptómov a príznakov, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od rozsahu a umiestnenia poškodenia. Tu sú najtypickejšie príznaky, na ktoré treba dávať pozor:

 1. Bolesť: Toto je jeden z najčastejších príznakov poškodenia menisku. Bolesť sa obvykle cíti na strane kolena, kde je meniskus poškodený. Môže byť ostrá pri určitých pohyboch alebo viac tupá a perzistentná.
 2. Opuch alebo zväčšenie kolena: Opuch sa často objaví krátko po úraze. Je to reakcia tela na poškodenie a môže byť sprevádzaný pocitom tepla v postihnutej oblasti.
 3. Obmedzenie pohyblivosti: Môže byť ťažké alebo bolestivé ohýbať alebo natáčať koleno. V niektorých prípadoch môže dôjsť k úplnému "zablokovaniu" kolena, čo znamená, že pacient nemôže koleno úplne ohnúť alebo natiahnuť.
 4. Pocit blokády alebo zakliesnenia: Môže sa cítiť, akoby niečo bránilo v pohybe kolena. Tento pocit môže byť prechodný a môže sa zlepšiť s pohybom kolena alebo môže byť trvalý.
 5. Zvuky pri pohybe kolena: Niektorí pacienti hlásia pocit škriabania, klapkania alebo praskania pri ohýbaní kolena. Tieto zvuky môžu, ale nemusia byť sprevádzané bolesťou.
 6. Nestabilita alebo slabosť kolena: V niektorých prípadoch môže mať pacient pocit, že koleno "podlieha" alebo nie je stabilné, čo môže viesť k ďalšiemu riziku pádu alebo zranenia.

Tieto symptómy sa môžu objaviť okamžite po úraze alebo postupne v priebehu niekoľkých dní. Dôležité je rozpoznať tieto príznaky a v prípade ich výskytu vyhľadať lekársku pomoc. Lekár môže na základe fyzického vyšetrenia, prípadne doplneného diagnostickým zobrazovaním (napr. MRI), určiť rozsah a typ poškodenia a navrhnúť vhodnú liečbu.

Bolesť je jeden z najčastejších príznakov poškodenia menisku.
Bolesť je jeden z najčastejších príznakov poškodenia menisku.

Diagnostika poškodenia menisku

Diagnostika poškodenia menisku zahŕňa niekoľko krokov a metód, ktoré pomáhajú lekárom určiť prítomnosť a rozsah poškodenia. Tieto metódy sú kľúčové pre určenie najvhodnejšieho plánu liečby.

 1. Fyzické vyšetrenie:
  • Lekár začína fyzickým vyšetrením kolena. Toto zahŕňa hodnotenie bolesti, opuchu, rozsahu pohybu a stability kolena.
  • Používajú sa rôzne manuálne testy (napr. McMurray test), pri ktorých lekár ohýba, natáča a zaťažuje koleno, aby vyhodnotil, či sú prítomné príznaky poškodenia menisku.
 2. Zobrazovacie testy:
  • MRI (Magnetická Rezonancia): MRI je často najpresnejší spôsob, ako vidieť detaily mäkkých tkanív, vrátane menisku. Umožňuje identifikovať trhliny a iné typy poškodenia menisku.
  • RTG (Röntgenové Lúče): Hoci RTG nemôže zobraziť meniskus priamo (pretože nezobrazuje mäkké tkanivo), môže byť použitý na vylúčenie iných problémov, ako sú zlomeniny.
 3. Ultrazvuk:
  • Táto metóda môže byť tiež použitá na posúdenie menisku a okolitých štruktúr kolena. Je užitočná najmä v prípadoch, kedy MRI nie je dostupná alebo je kontraindikovaná.
 4. Artroskopia:
  • V niektorých prípadoch môže byť potrebná artroskopia, minimálne invazívny chirurgický zákrok, ktorý umožňuje lekárovi priamo pozorovať vnútro kĺbu. Táto metóda sa však používa menej často a zvyčajne len vtedy, ak iné metódy nepriniesli presné výsledky.

Dôležitosť ranej diagnostiky:

 • Rýchla a presná diagnostika poškodenia menisku je kritická pre úspešnú liečbu. Čím skôr je problém identifikovaný a začne sa liečba, tým je väčšia pravdepodobnosť úplného zotavenia.
 • Zanedbávanie symptómov alebo odkladanie vyhľadania lekárskej pomoci môže viesť k zhoršeniu stavu a zvyšuje riziko dlhodobých problémov, ako sú degeneratívne zmeny v kĺbe.

Diagnostické postupy sú nevyhnutné pre stanovenie rozsahu poškodenia a pre výber najvhodnejšej terapeutickej stratégie, či už ide o konzervatívnu liečbu alebo chirurgický zákrok.

TIP - Domáci liek na bolesť kĺbov

Možnosti liečby poškodeného menisku

Liečba poškodeného menisku závisí od viacerých faktorov, vrátane rozsahu a umiestnenia poškodenia, veku pacienta a jeho celkového zdravotného stavu. Existujú dve hlavné kategórie liečby: konzervatívna (nechirurgická) a chirurgická.

Konzervatívne metódy liečby:

 1. Odpočinok: Odporúča sa obmedziť činnosti, ktoré zaťažujú koleno, aby sa predišlo ďalšiemu poškodeniu.
 2. Ľad: Aplikácia ľadu na postihnuté koleno môže pomôcť znižovať opuch a bolesť.
 3. Kompresia: Použitie elastického bandáže môže pomôcť kontrolovať opuch a poskytovať podporu kolenu.
 4. Elevácia: Držanie postihnutého kolena vo vyvýšenej polohe môže tiež pomôcť znižovať opuch.
 5. Fyzikálna terapia a rehabilitácia: Cvičenia pod vedením fyzioterapeuta môžu pomôcť obnoviť rozsah pohybu a posilniť svaly okolo kolena, čím sa zlepší stabilita a funkčnosť kĺbu.

Chirurgické metódy liečby:

 1. Menisková oprava (Menisková sutura): Tento zákrok sa uskutočňuje pri určitých typoch trhlín, najmä ak sú umiestnené na periférii menisku, kde je lepšie prekrvenie. Cieľom je ušiť poškodený meniskus a umožniť jeho prirodzené zahojenie.
 2. Čiastočná meniskektómia: Ak je meniskus príliš poškodený na opravu, môže sa uskutočniť čiastočné odstránenie poškodenej časti. Tento zákrok sa snaží zachovať čo najviac zdravého meniskového tkaniva.
 3. Totálna meniskektómia: Kompletné odstránenie menisku sa vykonáva len výnimočne, pretože výrazne zvyšuje riziko vzniku artrózy v kolennom kĺbe.

Dôležitosť individualizovaného prístupu:

 • Výber vhodnej liečby závisí od mnohých faktorov a je dôležité, aby bola prispôsobená individuálnym potrebám pacienta.
 • Konzervatívna liečba je často preferovaná u pacientov s menšími poškodeniami a tých, ktorí majú nízke nároky na fyzickú aktivitu.
 • Chirurgická liečba je obvykle vhodnejšia pre mladších pacientov, športovcov, alebo v prípadoch, kde konzervatívna liečba neposkytla žiadne zlepšenie.
Aplikácia ľadu na postihnuté koleno môže pomôcť znižovať opuch a bolesť.
Aplikácia ľadu na postihnuté koleno môže pomôcť znižovať opuch a bolesť.

Prevencia poškodenia menisku

Prevencia poškodenia menisku je dôležitá najmä pre športovcov a ľudí vykonávajúcich fyzicky náročné činnosti, ale aj pre všeobecnú populáciu, aby sa minimalizovalo riziko úrazov kolena. Tu sú niektoré rady a tipy, ako predchádzať poškodeniu menisku:

 1. Správne rozohrievacie cvičenia:
  • Začnite každú fyzickú aktivitu s rozohrievacími cvičeniami na zvýšenie pružnosti a pripravenosti svalov a kĺbov.
  • Zamerajte sa na cvičenia, ktoré zvyšujú rozsah pohybu v kolenných kĺboch.
 2. Posilnenie svalstva:
  • Pravidelné cvičenie na posilnenie svalov okolo kolena, najmä stehenných a lýtkových svalov, pomáha stabilizovať koleno a znižuje záťaž na menisky.
  • Vhodné cvičenia zahŕňajú drepovanie, výpony na špičky alebo používanie leg press stroja.
 3. Zlepšenie flexibility:
  • Pravidelné strečingové cvičenia pomáhajú udržiavať svaly pružné a znižujú riziko úrazov.
  • Yoga alebo pilates môžu byť užitočné pre zlepšenie flexibility a celkovej rovnováhy tela.
 4. Správna technika a postoj:
  • Pri športe a cvičení sa snažte o správnu techniku a držanie tela, aby ste predišli zbytočnému zaťaženiu kolien.
  • Pri športoch, ako sú lyžovanie alebo basketbal, venujte pozornosť technike pri skokoch a pristávaní.
 5. Vyhnite sa nadmernému zaťaženiu:
  • Pri športe a iných aktivitách sa vyhnite náhlym zmenám smeru a nadmernému záťažovému tlaku na koleno.
  • Dajte si pozor na príliš intenzívne alebo dlhotrvajúce cvičenia, ktoré môžu viesť k nadmernému opotrebeniu kĺbov.
 6. Nosenie ochranných pomôcok:
  • Pri rizikových športoch alebo aktivitách používajte vhodné ochranné pomôcky, ako sú kolenné ortézy alebo podporné bandáže, na zabezpečenie dodatočnej podpory a ochrany.
 7. Udržiavanie zdravej telesnej hmotnosti:
  • Udržiavanie zdravej telesnej hmotnosti znižuje záťaž na kolená a menisky.
 8. Dostatočná hydratácia a vyvážená strava:
  • Dostatočný príjem tekutín a vyvážená strava bohatá na živiny pomáhajú udržiavať zdravie kĺbov.

Zapojením týchto preventívnych opatrení do vášho každodenného života môžete významne znižovať riziko poškodenia menisku. Dôležité je byť vždy pozorný na signály, ktoré vám vaše telo posiela, a pri akýchkoľvek príznakoch bolesti alebo nepohodlia v kolene konzultovať zdravotný stav s lekárom.

TIP - MSM prášok

Ako vám "Najsilnejšia kĺbová výživa" môže pomôcť?

"Najsilnejšia kĺbová výživa - JointBoost" predstavuje komplexný doplnok stravy, ktorý je navrhnutý na podporu zdravia a funkcie kĺbov. S jeho unikátnym zložením, vrátane glukozamínu, chondroitínu a MSM, tento produkt cieľavedome podporuje regeneráciu kĺbového tkaniva a mazivá. Glukozamín je známy svojou schopnosťou podporovať tvorbu a opravu chrupavky, zatiaľ čo chondroitín sulfát pomáha udržiavať pružnosť a hydratáciu chrupavky. MSM (metylsulfonylmetán), bohatý na síru, môže napomáhať zmierňovať bolesť a zápal v kĺboch.

Pridaný vitamín C nielenže podporuje zdravý imunitný systém, ale tiež je dôležitý pre syntézu kolagénu, základného stavebného kameňa pre kĺby a spojivové tkanivá. Morský kolagén typu 2, kurkumín, BioPerine a kyselina hyaluronová sú ďalšími zložkami, ktoré synergicky pôsobia na podporu zdravia kĺbov, zlepšujú ich pohyblivosť a môžu znižovať diskomfort spojený s opotrebovaním kĺbov.

Boswellia serrata, známa tiež ako indický kadidlovník, dopĺňa tento vzorec svojimi protizápalovými vlastnosťami. Vďaka tomu, že je tento doplnok vyrobený v kapsulách HPMC z rastlinnej celulózy, je vhodný aj pre vegetariánov a poskytuje komplexnú podporu pre tých, ktorí hľadajú udržať svoje kĺby zdravé a funkčné.

JointBoost najsilnejšia kĺbová výživa

Záver

V závere tohto článku by sme chceli zhrnúť hlavné body týkajúce sa poškodenia menisku a jeho liečby:

 • Dôležitosť menisku: Meniskus je malý, ale kľúčový prvok kolenného kĺbu, ktorý pomáha s tlmením nárazov a stabilizáciou kĺbu pri pohybe.
 • Príčiny poškodenia: Poškodenie menisku môže nastať v dôsledku športových úrazov, degeneratívnych zmien v kĺbe alebo nesprávnej techniky cvičenia.
 • Symptómy a diagnostika: Medzi typické príznaky patria bolesť, opuch, obmedzenie pohybu a pocit blokády v kolene. Rýchla a presná diagnostika je kľúčová.
 • Možnosti liečby: Liečba menisku zahŕňa konzervatívne metódy, ako je odpočinok a rehabilitácia, ale aj chirurgické zákroky, ako je menisková oprava alebo čiastočná meniskektómia.
 • Prevencia: Predchádzanie poškodeniu menisku je dôležité a zahŕňa správne cvičenie, posilnenie svalov a dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri športe.
 • Dôraz na včasnú diagnostiku a liečbu: Včasná diagnostika a následná liečba sú kľúčové pre úspešné zotavenie a minimalizáciu dlhodobých komplikácií.

Základnou myšlienkou tohto článku je zdôrazniť, že starostlivosť o meniskus je dôležitá pre udržanie zdravia kolenného kĺbu a kvality života. Pokiaľ máte akékoľvek príznaky alebo obavy týkajúce sa vašich kolien, neváhajte vyhľadať odbornú lekársku pomoc a konzultovať najvhodnejší spôsob liečby.

Referencie

Torn meniscus - Mayo Clinic

Meniscus Tears - Ortho Info

Meniscus Tear Knee Injury

crossmenu