Najsilnejsia klbova vyziva
0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Bolesť palca na ruke

Bolesť palca na ruke: Príčiny, diagnostika a liečba

Dátum: 3 júna, 2024

Bolesť palca na ruke - Tento článok sa zaoberá problematikou bolesti palca na ruke, pričom poskytuje prehľad o anatómii palca, možných príčinách bolesti, spôsoboch diagnostiky a možnostiach liečby. Tiež sa venuje preventívnym opatreniam, ktoré môžu pomôcť predchádzať bolestiam palca.

Obsah

Význam palca pre funkčnosť ruky

Palec je kľúčovým prvkom ruky, ktorý umožňuje široký rozsah pohybov a uchopenie rôznych predmetov. Je nevyhnutný pre vykonávanie každodenných činností ako je písanie, manipulácia s nástrojmi, obliekanie sa a mnoho ďalších úkonov. Bez správne fungujúceho palca by bola výrazne obmedzená schopnosť vykonávať jemnú motoriku a uchopovať objekty rôznych veľkostí a tvarov.

Dôležitosť včasného rozpoznania a liečby bolesti palca

Včasné rozpoznanie a liečba bolesti palca sú kľúčové pre prevenciu ďalších komplikácií a zhoršenia stavu. Ignorovanie bolesti môže viesť k chronickým problémom, ktoré môžu vyžadovať invazívnejšie liečebné metódy, vrátane chirurgických zákrokov. Včasná diagnostika a správna liečba môžu pomôcť obnoviť plnú funkčnosť palca a zlepšiť kvalitu života.

Pozrite si tiež: Cviky na koleno - 10 super cvikov

Anatómia palca

Základná anatómia palca (kosti, svaly, šľachy, väzy)

Palec, známy aj ako pollex, je zložitá štruktúra pozostávajúca z niekoľkých základných anatomických komponentov:

 • Kosti:
  • Proximálny článok (Phalanx proximalis): Tvorí základňu palca a spája sa s metakarpálnou kosťou.
  • Distálny článok (Phalanx distalis): Je to koncová časť palca.
  • Metakarpálna kosť palca (Os metacarpale I): Spojuje zápästie s proximálnym článkom.
 • Svaly:
  • M. flexor pollicis longus: Ohýba distálny článok palca.
  • M. flexor pollicis brevis: Ohýba proximálny článok palca.
  • M. extensor pollicis longus a M. extensor pollicis brevis: Narovnávajú palec.
  • M. abductor pollicis longus a M. abductor pollicis brevis: Abdukujú (odťahujú) palec.
  • M. adductor pollicis: Addukuje (priťahuje) palec.
 • Šľachy:
  • Spojujú svaly s kosťami a umožňujú pohyb palca. Kľúčové šľachy sú šľachy flexorov a extenzorov palca.
 • Väzy:
  • Väzy poskytujú stabilitu kĺbom palca. Medzi hlavné patria väzivové štruktúry metakarpofalangeálneho a interfalangeálneho kĺbu.

Funkcie a pohyblivosť palca

Palec má jedinečné schopnosti vďaka svojej anatómii a pohyblivosti:

 • Opposícia:
  • Schopnosť palca dotknúť sa ostatných prstov, čo umožňuje precízne uchopenie a manipuláciu s malými predmetmi.
 • Flexia a extenzia:
  • Ohýbanie (flexia) a narovnávanie (extenzia) palca, čo je dôležité pri úchopoch a manipulácii s objektmi.
 • Abdukcia a addukcia:
  • Odťahovanie (abdukcia) palca od dlane a priťahovanie (addukcia) palca k dlani, čo prispieva k širokému rozsahu pohybov a funkcií ruky.
 • Rotácia:
  • Palec má tiež určitý stupeň rotačného pohybu, čo zvyšuje jeho flexibilitu a schopnosť prispôsobiť sa rôznym úlohám.

Tieto funkcie a pohyblivosť palca sú kľúčové pre vykonávanie širokého spektra každodenných činností, od jemnej motoriky až po silové úchopy.

Palec a svaly - CFCF, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Príčiny bolesti palca

Preťaženie a opakované zaťaženie

Preťaženie a opakované zaťaženie palca môže viesť k jeho bolesti. Tieto stavy často vznikajú pri opakovaných pohyboch alebo dlhodobom zaťažení palca bez dostatočného odpočinku.

 • Príklady činností, ktoré môžu spôsobiť preťaženie:
  • Práca s ručnými nástrojmi, ako sú skrutkovače, kladivá.
  • Používanie počítačovej myši a klávesnice po dlhé hodiny.
  • Hranie na hudobné nástroje, ako je gitara alebo klavír.
  • Intenzívne športové aktivity, ako je tenis alebo golf.
 • Symptómy preťaženia:
  • Bolestivosť a citlivosť palca.
  • Opuch a mierne sčervenanie.
  • Znížená pohyblivosť a sila uchopu.

Artritída

Artritída je zápalové ochorenie kĺbov, ktoré môže postihovať aj palec a spôsobovať bolesť a obmedzenú pohyblivosť.

 • Typy artritídy:
  • Reumatoidná artritída: Autoimunitné ochorenie, ktoré spôsobuje zápal a deformáciu kĺbov.
  • Osteoartritída: Degeneratívne ochorenie kĺbov spôsobené opotrebovaním chrupavky.
 • Príznaky a rizikové faktory:
  • Bolestivosť a stuhnutosť kĺbov, najmä ráno.
  • Opuch a zápal kĺbov.
  • Obmedzená pohyblivosť a deformácie palca.
  • Rizikové faktory zahŕňajú vek, rodinnú anamnézu, pohlavie (častejšie u žien) a predchádzajúce zranenia.

Zranenia a úrazy

Zranenia a úrazy palca môžu byť akútne a vyžadujú okamžitú pozornosť.

 • Vymknutia, zlomeniny, natiahnutia:
  • Vymknutia: Zranenie väzov spôsobené násilným pohybom.
  • Zlomeniny: Zlomenie kostí palca v dôsledku pádu alebo nárazu.
  • Natiahnutia: Preťaženie svalov a šliach palca.
 • Typické príznaky zranení:
  • Ostrá bolesť a neschopnosť pohybovať palcom.
  • Viditeľný opuch a modriny.
  • Deformácia alebo neprirodzená poloha palca.

Syndróm karpálneho tunela

Syndróm karpálneho tunela je spôsobený stlačením nervu v zápästí, čo môže ovplyvniť aj palec.

 • Vplyv na palec:
  • Bolestivosť a tŕpnutie v palci, ukazováku a prostredníku.
 • Príznaky a diagnostika:
  • Tŕpnutie, mravčenie a slabosť v ruke.
  • Diagnostika zahŕňa fyzikálne vyšetrenie a elektromyografiu (EMG).

Tendinitída (zápal šliach)

Tendinitída je zápal šliach, ktoré spájajú svaly s kosťami.

 • Príčiny a symptómy:
  • Nadmerné používanie, opakované pohyby a zranenia.
  • Bolesť pri pohybe palca, opuch a citlivosť šľachy.

De Quervainova choroba

De Quervainova choroba je špecifická forma tendinitídy, ktorá postihuje šľachy na palci.

 • Popis a symptómy:
  • Zápal šliach a ich pošiev na zápästí palca.
  • Bolestivosť na palcovej strane zápästia, ktorá sa zhoršuje pri pohybe palca alebo zápästia.

Iné príčiny

Existuje niekoľko ďalších príčin bolesti palca, ktoré zahŕňajú:

 • Infekcie:
  • Bakteriálne alebo vírusové infekcie, ktoré môžu spôsobiť bolesť a zápal kĺbov palca.
 • Nádory:
  • Zriedkavé, ale môžu spôsobiť bolesť a opuch v oblasti palca.
 • Neurologické poruchy:
  • Stavy ako periférna neuropatia, ktoré môžu spôsobiť bolesť, tŕpnutie a slabosť v palci.
Práca s ručnými nástrojmi, ako sú skrutkovače, kladivá.

Diagnostika

Klinické vyšetrenie

Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie

Diagnostika bolesti palca začína dôkladným klinickým vyšetrením, ktoré zahŕňa:

 • Anamnéza:
 • Pacient poskytuje podrobné informácie o svojich symptómoch, vrátane povahy bolesti (akútna, chronická), lokalizácie, intenzity a trvania.
 • Dôležité je zistiť, či existuje nejaká spúšťacia udalosť, napríklad úraz alebo nadmerné zaťaženie.
 • Lekár sa tiež pýta na akékoľvek sprievodné symptómy, ako sú opuch, stuhnutosť alebo obmedzená pohyblivosť.
 • Rodinná anamnéza a predchádzajúce zdravotné problémy môžu tiež poskytnúť dôležité informácie.
 • Fyzikálne vyšetrenie:
 • Lekár vyšetruje palec vizuálne a hmatom, aby zistil akékoľvek viditeľné znaky zápalu, opuchu alebo deformácie.
 • Pohybové testy: Lekár testuje rozsah pohybu palca a zisťuje, či určité pohyby vyvolávajú bolesť.
 • Funkčné testy: Skúšajú sa rôzne úchopové schopnosti a sila palca.
 • Špecifické testy: Napríklad Finkelsteinov test na diagnostiku De Quervainovej choroby.

Zobrazovacie metódy

Röntgen, ultrazvuk, MRI

Na potvrdenie diagnózy a presné zistenie príčiny bolesti palca sa často využívajú zobrazovacie metódy:

 • Röntgen:
 • Používa sa na zistenie zlomenín, vymknutí a artritídy.
 • Röntgenové snímky ukazujú kostné štruktúry a môžu odhaliť opotrebovanie chrupavky alebo tvorbu osteofytov (kostné výrastky).
 • Ultrazvuk:
 • Vhodný na vyšetrenie mäkkých tkanív, vrátane šliach a väzov.
 • Môže odhaliť zápal šliach (tendinitídu) alebo tekutinu v kĺboch.
 • Magnetická rezonancia (MRI):
 • Poskytuje detailné obrazy mäkkých tkanív, kostí a kĺbov.
 • Vhodná na diagnostiku komplexných poranení mäkkých tkanív, ako sú poškodenia väzov, šliach alebo nervov.
 • MRI je tiež užitočná pri podozrení na nádory alebo infekcie.

Laboratórne testy

Krvné testy pri podozrení na artritídu alebo infekciu

V niektorých prípadoch môže byť potrebné vykonať laboratórne testy na potvrdenie diagnózy alebo vylúčenie iných príčin bolesti palca:

 • Krvné testy:
 • Pri podozrení na reumatoidnú artritídu sa merajú reumatoidné faktory (RF) a anti-CCP protilátky.
 • Na zistenie prítomnosti zápalu sa môžu merať hodnoty C-reaktívneho proteínu (CRP) a sedimentácie erytrocytov (ESR).
 • Pri podozrení na infekciu sa vyšetruje kompletný krvný obraz (CBC) na zistenie zvýšeného počtu bielych krviniek.

Tieto diagnostické kroky sú kľúčové pre presnú identifikáciu príčiny bolesti palca a následné určenie vhodnej liečby.

Pozrite si tiež: Kyselina hyaluronová na kĺby - 7 dôležitých informácií

Liečba

Konzervatívna liečba

Odpočinok, ľadové obklady, kompresia, zvýšenie polohy (RICE)

Konzervatívna liečba je často prvým krokom pri liečbe bolesti palca, najmä ak je spôsobená preťažením alebo menšími zraneniami.

 • Odpočinok: Obmedzenie pohybu a zaťaženia palca na zmiernenie bolesti a zápalu.
 • Ľadové obklady: Aplikácia ľadu na postihnuté miesto po dobu 15-20 minút niekoľkokrát denne na zníženie opuchu a bolesti.
 • Kompresia: Použitie elastického obväzu alebo kompresných návlekov na zníženie opuchu.
 • Zvýšenie polohy: Držanie palca a ruky vo vyvýšenej polohe, aby sa znížil opuch.
Lieky proti bolesti a zápalu
 • Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID): Ibuprofen, naproxen a ďalšie NSAID na zmiernenie bolesti a zápalu.
 • Analgetiká: Paracetamol alebo acetaminofén na zmiernenie bolesti.
 • Lokálne aplikácie: Krémy alebo gély s NSAID na priame použitie na postihnuté miesto.
Fyzioterapia a cvičenia na posilnenie a zlepšenie mobility
 • Fyzioterapeutické cvičenia: Cvičenia na zlepšenie pohyblivosti, posilnenie svalov a obnovenie funkcie palca.
 • Stretching: Pravidelné naťahovanie na zlepšenie flexibility šliach a svalov.
 • Manuálna terapia: Techniky na uvoľnenie napätia a zlepšenie funkcie kĺbov a svalov.

Ortopedické pomôcky

Ortézy, dlahy, pásky
 • Ortézy a dlahy: Stabilizácia palca a zabránenie pohybom, ktoré by mohli zhoršiť stav.
 • Pásky: Použitie špeciálnych páskovacích techník na podporu a ochranu palca počas činností.

Invazívne metódy

Kortikosteroidové injekcie
 • Injekcie kortikosteroidov: Používajú sa na rýchle zmiernenie zápalu a bolesti v prípade ťažkých alebo chronických zápalových stavov, ako je artritída alebo tendinitída.
Chirurgický zákrok (pri vážnych prípadoch)
 • Chirurgia: V závažných prípadoch, ako sú pretrvávajúce bolesti spôsobené artritídou, závažné zranenia alebo štrukturálne abnormality, môže byť potrebný chirurgický zákrok na opravu alebo úpravu postihnutých tkanív alebo kĺbov.

Alternatívne metódy liečby

Akupunktúra, masáže, bylinné lieky
 • Akupunktúra: Tradičná čínska medicínska technika, ktorá môže pomôcť zmierniť bolesť a zlepšiť hojenie prostredníctvom stimulácie špecifických bodov na tele.
 • Masáže: Terapia na uvoľnenie svalového napätia, zlepšenie krvného obehu a zmiernenie bolesti.
 • Bylinné lieky: Použitie prírodných protizápalových a analgetických bylín, ako sú kurkuma, zázvor a boswellia, môže pomôcť zmierniť bolesť a zápal.

Tieto rôzne metódy liečby môžu byť kombinované podľa potreby, aby sa dosiahlo optimálne zmiernenie bolesti a zlepšenie funkcie palca. Dôležité je konzultovať všetky možnosti s odborníkom, aby sa zabezpečila správna liečba pre konkrétny prípad.

Aplikácia ľadu na postihnuté miesto po dobu 15-20 minút niekoľkokrát denne na zníženie opuchu a bolesti.
Aplikácia ľadu na postihnuté miesto po dobu 15-20 minút niekoľkokrát denne na zníženie opuchu a bolesti.

Prevencia

Správne techniky pri vykonávaní činností

Ergonomické zásady pri práci a športe
 • Správne držanie nástrojov: Pri práci s ručnými nástrojmi alebo pri športe je dôležité správne držanie a používanie palca, aby sa predišlo nadmernému zaťaženiu.
 • Pauzy a odpočinok: Pravidelné prestávky pri dlhodobej činnosti, ktorá zaťažuje palec, pomáhajú predchádzať preťaženiu a zraneniam.
 • Ergonomické pomôcky: Používanie ergonomických nástrojov a zariadení, ako sú ergonomické klávesnice, myši a nástroje, znižuje riziko opakovaného zaťaženia.

Pravidelné cvičenie a strečing

Cviky na posilnenie a udržanie flexibility
 • Cvičenia na posilnenie: Pravidelné cvičenia, ako je ohýbanie a narovnávanie palca, môžu posilniť svaly a zlepšiť stabilitu kĺbov.
  • Napríklad: Uchopenie a uvoľnenie gumeného loptičky alebo odporového pásu.
 • Stretching: Pravidelné strečingové cvičenia na udržanie flexibility šliach a väzov.
  • Napríklad: Opatrné naťahovanie palca smerom od dlane a späť.
 • Mobilizačné cvičenia: Cviky na zlepšenie pohyblivosti kĺbov, ako je krúženie palca.

Používanie ochranných pomôcok

Rukavice, ortézy pri rizikových aktivitách
 • Rukavice: Používanie ochranných rukavíc pri činnostiach, ktoré môžu poškodiť palec, ako sú športy, práca s nástrojmi alebo záhradníčenie.
  • Rukavice chránia pred mechanickým poškodením, trením a nárazmi.
 • Ortézy: Použitie ortéz na stabilizáciu a ochranu palca pri aktivitách, ktoré zaťažujú palec alebo pri zotavovaní sa po zranení.
  • Ortézy poskytujú dodatočnú podporu a zabraňujú nežiaducim pohybom, ktoré môžu zhoršiť stav.

Tieto preventívne opatrenia môžu významne prispieť k zníženiu rizika bolesti a zranení palca, a tým zlepšiť celkovú kvalitu života. Pravidelná starostlivosť o zdravie palca a dodržiavanie ergonomických zásad sú kľúčové pre udržanie jeho správnej funkcie a pohyblivosti.

Bolesť palca na ruke - Záver

Zhrnutie hlavných bodov článku

Bolest palca na ruke môže mať rôzne príčiny, od preťaženia a opakovaného zaťaženia, cez artritídu a zranenia, až po špecifické syndrómy ako karpálny tunel a De Quervainovu chorobu. Diagnostika zahŕňa anamnézu, fyzikálne vyšetrenie, zobrazovacie metódy (röntgen, ultrazvuk, MRI) a laboratórne testy. Liečba môže byť konzervatívna (RICE, lieky, fyzioterapia), zahŕňať ortopedické pomôcky, invazívne metódy (kortikosteroidové injekcie, chirurgia) a alternatívne metódy (akupunktúra, masáže). Prevencia zahŕňa správne techniky pri činnostiach, ergonomické zásady, pravidelné cvičenie a používanie ochranných pomôcok.

Význam včasnej diagnostiky a liečby

Včasná diagnostika a liečba bolesti palca sú kľúčové pre prevenciu ďalších komplikácií a zhoršenia stavu. Rýchle rozpoznanie problému umožňuje efektívnejšiu liečbu a znižuje riziko chronických problémov, ktoré môžu vyžadovať invazívnejšie zásahy. Včasné riešenie bolesti palca pomáha obnoviť plnú funkčnosť palca a zlepšuje kvalitu života pacienta.

Odporúčanie konzultovať zdravotné problémy s odborníkom

Ak pociťujete bolesť palca, ktorá neustupuje, je dôležité konzultovať tento problém s odborníkom, ako je ortopéd alebo reumatológ. Profesionálny prístup zaručí presnú diagnózu a určí najvhodnejšiu liečbu pre váš konkrétny prípad. Samoliečba môže byť neúčinná alebo dokonca škodlivá, preto je dôležité vyhľadať odbornú pomoc pri akýchkoľvek pretrvávajúcich problémoch s palcom.

Zdroje a odkazy

Zoznam použitej literatúry a ďalšie zdroje informácií

 1. Odborné knihy:
 2. Internetové stránky:
  • MedlinePlus (https://medlineplus.gov) - informácie o rôznych zdravotných stavoch, vrátane bolesti palca a liečebných možností.
  • Mayo Clinic (https://www.mayoclinic.org) - podrobné informácie o príčinách, diagnóze a liečbe bolesti palca.
  • National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS) (https://www.niams.nih.gov) - zdroje a informácie o artritíde a iných ochoreniach, ktoré môžu ovplyvniť palec.
 3. Fyzioterapeutické a zdravotnícke organizácie:
  • American Society of Hand Therapists (https://www.asht.org) - informácie a zdroje pre odborníkov na ruky.
  • National Center for Complementary and Integrative Health (https://nccih.nih.gov) - informácie o alternatívnych metódach liečby.

Časté otázky (FAQ)

Odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa bolesti palca na ruke

 1. Čo môže spôsobovať bolesť palca na ruke?
  • Bolesť palca môže byť spôsobená rôznymi faktormi vrátane preťaženia, zranení, artritídy, syndrómu karpálneho tunela, tendinitídy, a De Quervainovej choroby. Ďalšie možné príčiny zahŕňajú infekcie, nádory a neurologické poruchy.
 2. Ako môžem zmierniť bolesť palca doma?
  • Pre zmiernenie bolesti palca môžete použiť metódu RICE (odpočinok, ľadové obklady, kompresia, zvýšenie polohy), užívať lieky proti bolesti ako ibuprofen alebo paracetamol, a vyhnúť sa aktivitám, ktoré bolesť zhoršujú.
 3. Kedy by som mal vyhľadať lekára kvôli bolesti palca?
  • Ak bolesť trvá dlhšie ako niekoľko dní, zhoršuje sa, je sprevádzaná opuchom, začervenaním alebo neschopnosťou pohybovať palcom, mali by ste vyhľadať lekára. Tiež je dôležité konzultovať odborníka, ak máte podozrenie na zlomeninu alebo závažné zranenie.
 4. Aké vyšetrenia môže lekár vykonať na diagnostikovanie príčiny bolesti palca?
  • Lekár môže vykonať klinické vyšetrenie, vrátane anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia. Zobrazovacie metódy ako röntgen, ultrazvuk alebo MRI môžu byť použité na presnejšiu diagnostiku. V prípade podozrenia na zápal alebo infekciu môžu byť potrebné aj krvné testy.
 5. Je chirurgický zákrok vždy potrebný na liečbu bolesti palca?
  • Nie, chirurgický zákrok je zvyčajne poslednou možnosťou. Väčšina prípadov bolesti palca sa dá liečiť konzervatívnymi metódami, ako sú odpočinok, lieky, fyzioterapia a ortopedické pomôcky. Chirurgia sa zväčša zvažuje len v prípade vážnych alebo chronických stavov, ktoré nereagujú na iné liečby.
 6. Ako môžem predchádzať bolesti palca?
  • Prevencia zahŕňa správne techniky pri vykonávaní činností, ergonomické zásady pri práci a športe, pravidelné cvičenie a strečing na posilnenie a udržanie flexibility, a používanie ochranných pomôcok ako rukavice a ortézy pri rizikových aktivitách.
 7. Aké sú bežné symptómy syndrómu karpálneho tunela, ktoré môžu ovplyvniť palec?
  • Bežné symptómy zahŕňajú tŕpnutie, mravčenie a bolesť v palci, ukazováku a prostredníku. Môže sa vyskytnúť aj slabosť v ruke a problémy s uchopovaním predmetov.
 8. Môžu alternatívne metódy liečby pomôcť pri bolesti palca?
  • Áno, niektoré alternatívne metódy ako akupunktúra, masáže a bylinné lieky môžu pomôcť zmierniť bolesť a podporiť hojenie. Je však dôležité konzultovať tieto metódy s lekárom pred ich použitím.
 9. Ako dlho trvá, kým sa palec zotaví z preťaženia alebo menšieho zranenia?
  • Doba zotavenia závisí od závažnosti preťaženia alebo zranenia. Menšie zranenia a preťaženie sa môžu zlepšiť za niekoľko dní až týždňov s primeraným odpočinkom a liečbou. Závažnejšie prípady môžu vyžadovať dlhšie zotavenie a intenzívnejšiu liečbu.
crossmenu