Enhold s.r.o. / 0950 433 116 / [email protected]

Najsilnejsia klbova vyziva
0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Zápal šliach - 10 dôležitých informácií

Zápal šliach - 10 dôležitých informácií

Dátum: 23 januára, 2024

Zápal šliach, známy aj ako tendinitída, predstavuje bežný zdravotný problém, ktorý postihuje širokú škálu jedincov bez ohľadu na ich vek či životný štýl. Ide o stav, pri ktorom dochádza k zápalovej reakcii v šľachách, ktoré sú vláknité štruktúry spojujúce svaly s kosťami. Tento zdravotný stav môže vzniknúť v dôsledku rôznych faktorov, najčastejšie sa však objavuje v súvislosti s nadmerným fyzickým zaťažením alebo opakovanými pohybmi, ktoré vedú k mikrotraumám šliach.

Zápal šliach môže postihnúť prakticky akúkoľvek šľachu v tele, pričom najčastejšie sú ovplyvnené oblasti ako sú rameno, lakeť, zápästie, koleno a päta. Medzi najznámejšie formy patrí napríklad tenisový lakeť, golfistov lakeť, achilovka či zápal šliach v ramene.

Význam a častosť výskytu tohto stavu nemožno podceňovať, keďže môže výrazne ovplyvniť kvalitu života postihnutých jedincov. Zápal šliach môže obmedziť pohyblivosť, spôsobiť bolesti a zhoršiť výkonnosť pri pracovných či športových aktivitách. Vzhľadom na moderný životný štýl, ktorý často zahŕňa sedavú prácu a neprimerané fyzické záťaže, je tendinitída pomerne častým zdravotným problémom. Je dôležité tento stav včas rozpoznať a adekvátne liečiť, aby sa predišlo dlhodobým komplikáciám a udržala sa dobrá funkčnosť pohybového aparátu.

TIP - Domáce recepty na zápal šliach - 5 super tipov

Čo sú šľachy a ich funkcia

Vysvetlenie, čo sú šľachy: Šľachy sú kľúčové štruktúry v ľudskom tele, ktoré majú vzhľad silných, pružných vlákien. Sú zložené hlavne z kolagénu, čo im dodáva odolnosť a schopnosť odolávať napätí. Tieto štruktúry pôsobia ako spojivové prvky medzi svalmi a kosťami. Vďaka svojej vysokokvalitnej štruktúre a zloženiu môžu šľachy odolávať vysokým zaťaženiam pričom zároveň zabezpečujú efektívny prenos sily od svalov na kosti.

Popis funkcie šliach v tele: Hlavnou funkciou šliach je prenos svalovej sily na kosti, čo umožňuje pohyb tela. Pri každom svalovom kontrakcii sa sval skracuje a generuje silu, ktorá sa cez šľachy prenáša na príslušnú kosť. Tento proces je základom pre všetky druhy pohybov – od jemných motorických úkonov, ako je písanie, až po náročné fyzické aktivity, ako je beh alebo skok.

Šľachy tiež prispievajú k stabilite kĺbov. Ich pevnosť a pružnosť pomáhajú udržiavať kĺby na mieste počas rôznych aktivít, čím znižujú riziko zranení. Okrem toho pôsobia ako určitý typ „pružiny“, ktorá pomáha pri ukladaní a uvoľňovaní energie, najmä pri aktivitách ako sú skoky alebo beh. Táto vlastnosť šliach znižuje celkovú energetickú náročnosť pohybu a zväčšuje jeho efektívnosť.

Kľúčovou vlastnosťou šliach je ich schopnosť adaptácie na rôzne druhy zaťaženia. Pri pravidelnom a správnom cvičení môžu šľachy zosilnieť a stať sa odolnejšie voči zraneniam. Naopak, pri nedostatočnom zaťažení alebo nesprávnom zaobchádzaní (napríklad pri nadmernom zaťažovaní alebo opakovaných monotónnych pohyboch) môžu šľachy podliehať zraneniam a zápalovým procesom, čo vedie k tendinitíde.

Tieto vlastnosti šliach sú rozhodujúce pre zdravý a efektívny pohyb, a preto je dôležité venovať pozornosť ich zdraviu a správnej funkcii. Preventívne opatrenia, ako je primerané rozcvičenie pred fyzickou aktivitou, adekvátne striedanie zaťaženia, a dostatočný odpočinok, sú kľúčové pre udržanie zdravých šliach a predchádzanie ich zápalom.

Hlavnou funkciou šliach je prenos svalovej sily na kosti, čo umožňuje pohyb tela.
Hlavnou funkciou šliach je prenos svalovej sily na kosti, čo umožňuje pohyb tela.

Príčiny zápalu šliach

Zápal šliach, alebo tendinitída, je často spôsobený rôznymi faktormi, ktoré môžu zaťažiť alebo poškodiť šľachy. Rozdelenie na najčastejšie príčiny a rizikové faktory pomôže lepšie pochopiť, ako k tomuto zdravotnému stavu dochádza a kto je najviac ohrozený.

Najčastejšie príčiny zápalu šliach:

 1. Nadmerné zaťaženie: Opakované alebo intenzívne fyzické aktivity, ktoré preťažujú šľachy, môžu spôsobiť mikrotrhliny a zápal. Toto je bežné u športovcov alebo ľudí, ktorí vykonávajú fyzicky náročné práce.
 2. Opakovaný pohyb: Časté opakovanie rovnakého pohybu môže viesť k opotrebeniu šliach. To je typické napríklad pre hudobníkov, kancelárskych pracovníkov, alebo ľudí pracujúcich na montážnych linkách.
 3. Náhle zvýšenie aktivity: Rýchle zvýšenie intenzity alebo množstva fyzickej aktivity bez adekvátnej prípravy môže tiež spôsobiť zápal šliach.

Rizikové faktory:

 1. Profesia: Niektoré povolania, kde je potrebné vykonávať opakované pohyby alebo dlhodobo zaťažujúce činnosti, môžu zvyšovať riziko vzniku tendinitídy. Príklady zahŕňajú stavebných pracovníkov, kancelárskych pracovníkov, alebo chirurgov.
 2. Športové aktivity: Športovci, najmä tí, ktorí sa venujú športom s vysokou mierou opakovaných pohybov (napríklad tenis, beh, vzpieranie), majú vyššie riziko zápalu šliach.
 3. Vekové skupiny: Riziko tendinitídy sa zvyšuje s vekom, pretože šľachy strácajú svoju pružnosť a schopnosť regenerácie. Najčastejšie sú postihnutí ľudia vo vekovej kategórii nad 40 rokov.
 4. Predchádzajúce zranenia: Osoby, ktoré už mali zranenie šliach alebo kĺbov, môžu byť náchylnejšie k opätovnému vzniku zápalu šliach.
 5. Zdravotné stavy: Niektoré zdravotné problémy, ako je diabetes alebo reumatoidná artritída, môžu tiež zvyšovať riziko vzniku tendinitídy.

Pochopením týchto príčin a rizikových faktorov môžu jednotlivci podniknúť kroky k prevencii zápalu šliach alebo k lepšiemu manažmentu tohto stavu, ak už k nemu došlo.

TIP - Operácia ramena - 6 dôležitých informácií

Symptómy a diagnostika zápalu šliach

Popis hlavných symptómov zápalu šliach:

 1. Bolesť: Najvýraznejším a najčastejším symptómom zápalu šliach je bolesť v postihnutej oblasti. Bolesť môže byť tupá alebo ostrá, často sa zhoršuje pri pohybe alebo pri dotyku.
 2. Opuch: Postihnutá oblasť môže byť opuchnutá alebo mierne oteklá.
 3. Zvýšená teplota a začervenanie kože: V oblasti zápalu môže byť koža teplejšia na dotyk a môže dochádzať aj k miernemu začervenaniu.
 4. Strata pohyblivosti a sily: V dôsledku bolesti a zápalu môže dôjsť k obmedzeniu pohyblivosti v postihnutej oblasti. Taktiež môže byť znížená sila pri vykonávaní špecifických pohybov.
 5. Sčítavanie a praskanie: V niektorých prípadoch môžu postihnuté šľachy pri pohybe vydávať sčítavé alebo praskajúce zvuky.

Možnosti diagnostiky zápalu šliach:

 1. Lekárske vyšetrenie: Diagnostika obvykle začína dôkladným lekárskym vyšetrením, kde lekár skúma postihnutú oblasť, posudzuje príznaky a zisťuje možné príčiny bolesti.
 2. Anamnéza: Lekár sa tiež zameria na zber anamnézy, vrátane otázok týkajúcich sa nedávnych aktivít, pracovných a športových návykov, ako aj minulých zranení alebo zdravotných problémov.
 3. Obrazové metódy: V niektorých prípadoch môže byť potrebné využiť obrazové diagnostické metódy. Sem patria:
  • Röntgen: Môže pomôcť vylúčiť iné problémy, ako sú zlomeniny.
  • Ultrazvuk: Táto metóda je často používaná pri diagnostike problémov so šľachami, pretože umožňuje vizualizáciu mäkkých tkanív.
  • Magnetická rezonancia (MRI): MRI môže poskytnúť detailnejší obraz šliach a okolitých tkanív, čo je užitočné pri zložitejších prípadoch.
 4. Laboratórne testy: V prípade potreby môže byť potrebné vykonať aj krvné testy, najmä ak existuje podozrenie na systémové zápalové ochorenie, ako je reumatoidná artritída.

Táto kombinácia klinického vyšetrenia a diagnostických nástrojov umožňuje lekárom presne diagnostikovať zápal šliach a navrhnúť najvhodnejší spôsob liečby.

Najvýraznejším a najčastejším symptómom zápalu šliach je bolesť v postihnutej oblasti.
Najvýraznejším a najčastejším symptómom zápalu šliach je bolesť v postihnutej oblasti.

Liečba a manažment zápalu šliach

Liečba zápalu šliach zahŕňa viaceré prístupy, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od závažnosti a lokalizácie postihnutia. Cieľom je zmierniť bolesť, znížiť zápal a obnoviť normálnu funkciu postihnutých šliach. Liečebný plán často kombinuje konzervatívne metódy, fyzikálnu terapiu a v prípade potreby aj chirurgické zákroky.

Konzervatívna liečba:

 1. Odpočinok: Je dôležité obmedziť aktivity, ktoré zaťažujú postihnutú šľachu, aby sa zmiernila bolesť a umožnilo hojenie. V niektorých prípadoch môže byť potrebné úplné prerušenie špecifických pohybov.
 2. Chladenie: Použitie ľadových obkladov môže pomôcť zmierniť bolesť a opuch v akútnej fáze zápalu.
 3. Protizápalové lieky: Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ako je ibuprofén, môžu byť odporúčané na zmiernenie bolesti a zápalu.
 4. Ortézy a bandáže: V niektorých prípadoch môže byť užitočné použitie špeciálnych bandáží alebo ortéz na stabilizáciu a podporu postihnutej oblasti.

Fyzikálna terapia a rehabilitácia:

 1. Špeciálne cvičenia: Rehabilitačný program zahŕňa špeciálne cvičenia na posilnenie svalov a zlepšenie flexibility šliach.
 2. Manuálna terapia: Fyzioterapeuti môžu používať techniky, ako je masáž alebo mobilizácia, na zlepšenie pohyblivosti a zníženie bolesti.
 3. Ultrasvuková terapia alebo laserová terapia: Tieto metódy môžu podporiť hojenie tkanív a zmierniť bolesť.

Chirurgické možnosti liečby pri vážnejších prípadoch:

 1. Dekompresia šliach: V prípadoch, kde dochádza k chronickému zápalu a iné metódy zlyhali, môže byť potrebná chirurgická dekompresia, aby sa uvoľnil tlak na šľachy.
 2. Oprava šliach: V prípade vážneho poškodenia alebo trhliny šľachy môže byť potrebná chirurgická oprava.
 3. Odstránenie poškodeného tkaniva: V niektorých prípadoch sa chirurgicky odstráni poškodené tkanivo, aby sa podporilo hojenie zdravého tkaniva.

Dôležité je, že liečba a manažment zápalu šliach by mali byť individualizované a prispôsobené špecifickým potrebám pacienta. Pri návrhu liečebného plánu je dôležitá spolupráca medzi pacientom, lekárom a fyzioterapeutom.

TIP - Najsilnejšia kĺbová výživa

Prevencia a opatrenia proti zápalu šliach

Efektívna prevencia zápalu šliach vyžaduje celostný prístup, ktorý zahŕňa správnu prípravu pred fyzickou aktivitou, ergonomické postupy pri práci a športe, a všeobecné zdravotné návyky. Tu sú niektoré kľúčové rady a tipy:

Rady a tipy na prevenciu zápalu šliach:

 1. Pravidelné rozcvičenie: Dôkladné rozcvičenie pred fyzickou aktivitou pomáha pripraviť svaly a šľachy na záťaž, čím sa znižuje riziko zranenia. Rozcvička by mala zahŕňať jemné strečingové cvičenia a postupné zvyšovanie intenzity pohybu.
 2. Správna technika a postupy: Pri športe i práci je dôležité dodržiavať správnu techniku a ergonomické postupy, aby sa predišlo nadmernému zaťaženiu šliach. Napríklad pri zdvíhaní ťažkých predmetov je dôležité používať správnu techniku, aby sa znížilo zaťaženie na ruky a chrbát.
 3. Dostatočný odpočinok a obnova: Medzi fyzickými aktivitami je dôležité zaistiť adekvátny odpočinok, aby sa šľachy mohli zotaviť. Pri intenzívnejšej alebo dlhodobejšej aktivite je potrebné dopriať telu dostatok času na regeneráciu.
 4. Posilňovanie a flexibilita: Pravidelné cvičenia zamerané na posilnenie svalov a zvýšenie flexibility môžu pomôcť stabilizovať kĺby a znižujú riziko zranení šliach. Joga, pilates a iné strečingové cvičenia sú vynikajúce pre zlepšenie flexibility.
 5. Ergonomické pomôcky: Pri práci, ktorá zahŕňa opakované pohyby alebo dlhé stávanie v jednej pozícii, môžu byť užitočné ergonomické pomôcky, ako sú podložky pod zápästie, správne nastavené stoličky, alebo stojanové pracovné plochy.
 6. Pravidelné prestávky: Pri práci alebo aktivitách, ktoré vyžadujú dlhé obdobia rovnakého pohybu, je dôležité robiť pravidelné prestávky na rozcvičku a zmenu pozície.
 7. Vyvážená strava a hydratácia: Dostatočný príjem tekutín a vyvážená strava bohatá na vitamíny a minerály podporuje celkové zdravie tkanív, vrátane šliach.
 8. Správne obutie a vybavenie: V športoch, kde je zvýšené riziko zápalu šliach (napr. beh), je dôležité používať kvalitné obutie a prípadne aj podporné ortopedické pomôcky.

Význam správneho rozcvičenia a ergonómie nemožno podceňovať, pretože obidva tieto aspekty hrajú kľúčovú úlohu v prevencii zápalu šliach. Správnym prístupom a preventívnymi opatreniami môže každý jednotlivec znížiť riziko tohto častého zdravotného problému.

Pravidelné cvičenia zamerané na posilnenie svalov a zvýšenie flexibility môžu pomôcť stabilizovať kĺby a znižujú riziko zranení šliach.

Komplikácie a dlhodobé dôsledky zápalu šliach

Neadekvátna liečba zápalu šliach alebo jeho ignorovanie môže viesť k rôznym komplikáciám a negatívne ovplyvniť dlhodobé zdravie a kvalitu života postihnutého jedinca. Je dôležité pristupovať k liečbe zodpovedne a dodržiavať odporúčania odborníkov, aby sa predišlo nasledujúcim problémom:

Možné komplikácie pri neadekvátnej liečbe:

 1. Chronický zápal a bolesť: Ak nie je zápal šliach adekvátne liečený, môže prejsť do chronickej formy, čo znamená, že bolesť a zápal sa stávajú dlhodobými problémami.
 2. Zhoršená pohyblivosť a funkčnosť: Chronický zápal môže viesť k obmedzeniu pohybu v postihnutej oblasti a k zhoršeniu funkčnosti postihnutého kĺbu alebo svalovej skupiny.
 3. Kalcifikácia šliach: Dlhodobý zápal šliach môže viesť k ich kalcifikácii, čo znamená usadzovanie vápenatých solí v tkanive, čo ešte viac zhoršuje situáciu a môže vyžadovať chirurgický zákrok.
 4. Trhliny a ruptúry šliach: Chronický zápal a oslabenie šliach môže viesť k ich čiastočnému alebo úplnému prasknutiu, čo si vyžaduje náročnejšiu liečbu a dlhšiu rekonvalescenciu.

Dlhodobé dôsledky pre zdravie a kvalitu života:

 1. Obmedzená fyzická aktivita: Dlhodobé problémy so šľachami môžu obmedzovať schopnosť vykonávať bežné denné aktivity alebo sa venovať obľúbeným športovým či voľnočasovým aktivitám.
 2. Chronická bolesť: Trvalé bolesti môžu výrazne ovplyvniť celkovú kvalitu života, vrátane spánku, nálady a duševného zdravia.
 3. Závislosť od liekov proti bolesti: Pri dlhodobých bolestiach môže dôjsť k zvýšenej potrebe užívania liekov proti bolesti, čo môže mať svoje vedľajšie účinky a zdravotné riziká.
 4. Psychologický dopad: Dlhodobé obmedzenia a bolesti môžu viesť k frustrácii, úzkosti a depresii.

Je dôležité si uvedomiť, že správna a včasná liečba zápalu šliach môže výrazne znížiť riziko týchto komplikácií a zabezpečiť lepšiu kvalitu života. Pri akýchkoľvek príznakoch zápalu šliach je odporúčané obrátiť sa na zdravotníckeho odborníka a dodržiavať jeho odporúčania a predpísaný liečebný plán.

TIP - Bolesť kolena z boku - 6 dôležitých informácií

Ako vám "Najsilnejšia kĺbová výživa" môže pomôcť?

"Najsilnejšia kĺbová výživa - JointBoost" predstavuje komplexný doplnok stravy, ktorý je navrhnutý na podporu zdravia a funkcie kĺbov. S jeho unikátnym zložením, vrátane glukozamínu, chondroitínu a MSM, tento produkt cieľavedome podporuje regeneráciu kĺbového tkaniva a mazivá. Glukozamín je známy svojou schopnosťou podporovať tvorbu a opravu chrupavky, zatiaľ čo chondroitín sulfát pomáha udržiavať pružnosť a hydratáciu chrupavky. MSM (metylsulfonylmetán), bohatý na síru, môže napomáhať zmierňovať bolesť a zápal v kĺboch.

Pridaný vitamín C nielenže podporuje zdravý imunitný systém, ale tiež je dôležitý pre syntézu kolagénu, základného stavebného kameňa pre kĺby a spojivové tkanivá. Morský kolagén typu 2, kurkumín, BioPerine a kyselina hyaluronová sú ďalšími zložkami, ktoré synergicky pôsobia na podporu zdravia kĺbov, zlepšujú ich pohyblivosť a môžu znižovať diskomfort spojený s opotrebovaním kĺbov.

Boswellia serrata, známa tiež ako indický kadidlovník, dopĺňa tento vzorec svojimi protizápalovými vlastnosťami. Vďaka tomu, že je tento doplnok vyrobený v kapsulách HPMC z rastlinnej celulózy, je vhodný aj pre vegetariánov a poskytuje komplexnú podporu pre tých, ktorí hľadajú udržať svoje kĺby zdravé a funkčné.

JointBoost najsilnejšia kĺbová výživa

Zápal šliach - záver

Zápal šliach, alebo tendinitída, je bežným zdravotným problémom, ktorý môže postihnúť ľudí rôznych vekových skupín a životných štýlov. Jeho hlavné príčiny zahŕňajú nadmerné fyzické zaťaženie, opakované pohyby a náhle zvýšenie aktivity. Rizikové faktory zahŕňajú určité profesie, športové aktivity a vek.

Symptómy zápalu šliach zahŕňajú bolesť, opuch, zvýšenú teplotu v postihnutej oblasti, zníženú pohyblivosť a sčítavanie alebo praskanie. Diagnostika zahŕňa lekárske vyšetrenie, anamnézu, prípadne obrazové metódy ako röntgen, ultrazvuk alebo MRI.

Liečba závisí od závažnosti prípadu a môže zahŕňať konzervatívne metódy ako odpočinok, chladenie, protizápalové lieky a ortézy, ako aj fyzikálnu terapiu. V závažnejších prípadoch môže byť potrebná chirurgická intervencia.

Prevencia je kľúčová a zahŕňa správne rozcvičenie, dodržiavanie ergonomických postupov pri práci a športe, adekvátny odpočinok a obnova, posilňovanie a udržiavanie flexibility, ergonomické pomôcky a vyváženú stravu.

Neadekvátna liečba môže viesť k chronickému zápalu, zhoršeniu pohyblivosti, kalcifikácii šliach, trhlinám alebo ruptúram a má významný dopad na kvalitu života, vrátane chronickej bolesti a psychologických problémov.

Včasná diagnostika a správny prístup k liečbe sú nevyhnutné na minimalizáciu rizika komplikácií a zabezpečenie najlepšieho možného výsledku. Dôležitá je spolupráca s odborníkmi a dodržiavanie odporúčaných liečebných postupov a preventívnych opatrení.

Zdroje

Tendonitis - NHS

Tendinitis - Symptoms and causes

Tendonitis: Symptoms, Causes & Treatment

crossmenu